ZÁRUKA NA PRODUKTY VADO

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY MŮŽETE STÁHNOUT TAKÉ ZDE:

OBECNÉ POKYNY MŮŽETE STÁHNOUT TAKÉ ZDE:

 Záruka

Všechny výrobky prošly přísnými kontrolními procesy, v souvislosti s nimiž je sortiment Vado v oblasti kvality bezkonkurenční. Produkty jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vám zajistili léta bezproblémového provozu. Pro váš klid však nabízíme následující záruční lhůty:

  • chromované produkty Vado, včetně kartuše mají záruku 12 roků

  • digitální produkty Vado mají záruku 6 roků

  • perlátory H2Eco mají záruku 3 roky

  • redukce k přívodním hadicím (1/2“ x 3/8“) mají záruku 2 roky

  • všechny ostatní výrobky Vado a náhradní díly mají záruku 3 roky

 

 Záruční podmínky

 Na výrobky Vado se vztahuje záruka na výrobní vady, a to od data nákupu až do uplynutí příslušné záruční doby uvedené výše.

Záruka je platná pouze tehdy, pokud:

1. Výrobek byl nainstalován, používán a udržován v souladu s pokyny Vado a vystaven pouze obvyklému užívání.

2. Vada nevznikla v důsledku užití nevhodného tlaku vody nebo nedostatečné čistoty vody.

3. Vada není způsobena nehodou, nesprávným používáním, nedbalostí nebo opravou někým jiným než společností Vado, resp. autorizovaným zástupcem této společnosti. Dále škody způsobené cizími předměty nebo látkami.

4. Obdrželi jsme od vás doklad o nákupu zboží. V rámci této záruky (která je nepřenosná) VADO dle svého uvážení opraví nebo zdarma vymění výrobek (nebo náhradní díl) pokud shledá, že se jedná o vadu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku ztráty nebo následné škody. Po opravě nebo výměně se záruční lhůta počítá od data původní koupě.

5. Veškeré nároky plynoucí ze záruky musí být předloženy písemně obchodnímu místu, u něhož byl výrobek zakoupen a doručeny nejpozději poslední den  příslušné záruční lhůty. Ke všem reklamacím musí být přiložen doklad o nákupu.

 Vado se řídí politikou neustálého vývoje výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změnu výrobku, obalu a dokumentace bez předchozího upozornění.

 Tato záruka je navíc a vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena.

 

Reklamace a opravy

Pro informace týkající se oprav a reklamací nás prosím kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného kontaktu:

Korespondenční adresa: Miroslav Novák. Rudník 420, 543 72 Rudník u Vrchlabí
E-mail: info@vado.cz

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

Pokud se chcete vyhnou případným potížím při reklamaci výrobku, dodržujte tyto obecné pokyny:

Důležité

Jakékoliv změny provedené na tomto výrobku a kování mohou porušovat právní předpisy, a tím zaniká záruka.

Instalace musí být provedena v souladu se všemi místními/národními předpisy.

Pro instalaci využijte služeb kvalifikovaného a registrovaného (certifikovaného) instalatéra.

Obecné pokyny pro montáž

Tyto armatury představují mísící zařízení, a proto dodávka vody musí být dostatečně vyvážená.

V případě použití přívodních hadiček nebo měkké přívodní trubky, je nutno použít rohové ventily opatřené sítkem, jinak hrozí nebezpečí poškození přesných ploch kartuše.

Před jakýmkoliv zapojením armatury do přívodního potrubí musí být napájecí potrubí důkladně propláchnuto a odstraněny všechny nečistoty. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození nebo nízkému průtoku ze směšovače.

Pro snadnou montáž doporučujeme nainstalovat do přívodního potrubí uzavírací ventily.

Při instalaci armatury buďte prosím velmi opatrní, aby nedošlo k poškození jejího povrchu.

Při instalaci produktu (v uzavřeném/omezeném prostoru) vezměte prosím na vědomí, že je třeba zajistit přístup pro servisní zásah a údržbu. Případné náklady spojené s nedostatečným přístupem nemohou být akceptovány.

Péče o armatury

Naše produkty jsou zhotoveny na nejvyšší úrovni a zachování vzhledu je podmíněno řádnou péčí o ně.

Všechny výrobky doporučujeme čistit pouze měkkou a vlhkou tkaninou, mýdlovou vodou nebo saponáty určené pro mytí nádobí. Striktně zakazujeme používání všech čisticích prášků, past a tekutin abrazivního charakteru, drátěnky, detergenty, rozpouštědla, alkohol a chemická činidla.

V pravidelných intervalech odšroubujte* perlátor a odstraňte zbytky vápníku nebo cizí tělesa.

Pokud výše uvedené pokyny nebudou dodrženy a v souvislosti s tím vznikne závada, záruka pozbude platnosti.

*Perlátor lze v normálním případě odšroubovat rukou. Jinak použijte otevřený klíč a perlátor bezpodmínečně oviňte tenkým, vlhkým hadříkem, abyste ho nepoškodili. Nejvhodnější je však plastový montážní a demontážní klíč pro perlátory.